top of page
2005 TOYOTA WISH Z 2.0

2005 TOYOTA WISH Z 2.0

6 SEATS, 一字、牌費到12月尾、SMART KEY、中排獨立座位、

合金鈴、慳油好力、機件精神冷氣凍、底擔沒任何雜聲

 

Contact : Hung 6760 4936 / 6760 0841

                    Wai 60486969

    HK$23,800.00價格
    產品網頁: Stores_Product_Widget
    bottom of page