top of page
2007 MAZDA MAZDA8 DELUXE 2261C.C.

2007 MAZDA MAZDA8 DELUXE 2261C.C.

二字、牌費七月、三電門、真皮座位、前後排冷氣、天窗、

免匙啟動、泊車感應及鏡頭、機件波箱冷氣精神、直板

 

Contact : Hung 6760 4936 / 6760 0841                    
                    Wai 6048 6969

    HK$28,000.00價格
    產品網頁: Stores_Product_Widget
    bottom of page