top of page
2012 Toyota BB ZQ 1.5

2012 Toyota BB ZQ 1.5

0首、12製、頂級ZQ版11喇叭、免匙啟動、大面板藍芽音響、

後泊鏡頭、四條新胎、恆溫冷氣、風口轉數及溫度錶

 

Contact : Hung 6760 4936 / 6760 0841                    
                    Wai 6048 6969

    HK$58,000.00價格
    產品網頁: Stores_Product_Widget
    bottom of page